ΤΡΙΗΡΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΟΠΗΛΑΤΑΣ
ΠΟΥ ΦΕΡΗΣ ΠΛΗΡΟΜΑ ΓΕΡΟΝ ΚΙ ΑΝΔΡΕΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΑΣ
ΥΠΑΡΧΗ ΕΘΡΙΟΣ ΚΕΡΟΣ ΚΙ’ ΑΦΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΔΑΝΓΚΑΝΗ
ΤΟ ΚΑΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΙΚΟΝ ΜΗ ΒΓΗΣ ΑΠ’ ΤΟ ΛΙΜΑΝΗ
ΜΑ ΠΛΟΙΟΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΙΣΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΧΟΡΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΔΗΝΑΜΙΣ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ
ΜΑΤΑΙΟΝ ΕΙΝΕ ΣΤΗ ΖΟΗ ΚΕ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΝΑ ΦΕΒΓΟΥΝΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ