Για την επιλογή των καλύτερων βιβλίων ποίησης του τρέχοντος έτους (Αλμανάκ Ποιείν 2024) καλούνται όσοι δημιουργοί επιθυμούν να αποστείλουν τα βιβλία τους στη διεύθυνση: Δημήτριος Μουζάκης, Ήρας 5, 18 233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης.

Θα αξιολογηθούν αποκλειστικά μόνον όσα βιβλία εκδόθηκαν από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.