ΖΟΦΟΚΤΟΝΑΝΘΟΙ

Ζοφοκτονανθοί
μηρυκάζοντες ἥλιο
διαστέλλουν τὸ φῶς

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

Ὁ κόσμος μας μιὰ ἄρια
μελωδικῆς κραυγῆς
κ’ ἐμεῖς ἀντίλαλοι σιωπῆς
μιᾶς ἄκρως κυκλοθυμικῆς
τυφλῆς ἀνυπαρξίας

Ὅλοι ἐμεῖς
οἱ τῆς φθορᾶς συγκοινωνοί
ὅλοι ἐμεῖς
οἱ δέσμιοι τοῦ χρόνου

ΔΕΝ ΗΛΘΑΝ ΦΕΤΟΣ

Δὲν ἦλθαν φέτος
στὴν γειτονιά μας τὰ κοτσύφια
Φαίνεται τὰ δυσαρέστησε πολύ
ποὺ λέξι δὲν ἔγραψε κανείς
οὔτε καὶ εἶπε
γιὰ τὴν σπουδαία προσφορά των
στοῦ τραγουδιοῦ τὴν τέχνη

ΛΕΞΕΡΑΣΤΗΣ

Σφυρὶ καὶ γλυφίδα
στὰ χέρια τοῦ χρόνου
τοῦ ῥολογιοῦ οἱ δεῖκτες

Μὲ σμίλεψαν
μὲ λάξεψαν
κι’ ὅ,τι παρέμεινα
κι’ ὅ,τι ἀπέμεινα
ἕνας ἐλάχιστος
τῶν λέξεων ἐραστής

ΑΝΑΛΕΚΤΗΣ

Ἀπὸ τὸ πρῶτο τοῦ ἀνθρώπου κλαῦμα
πιάνεται ὁ Θάνατος
περιμένοντας ὑπομονετικά
τὴν τελευταίαν ἐκπνοήν του
γιὰ ν’ ἀναλώσῃ ἡδονικά
τὸ βρώσιμον κορμί του
ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὸ πένθος εὐφραινόμενος
ὁ θρήνων καὶ κλαυθμῶν συλλέκτης
ὁ τῶν μοιρολογίων ἐραστής
λάτρις καὶ ἀναλέκτης