Τα καλοκαίρια

Τόσα φορεμένα καλοκαίρια
Κι όμως αλάργα απ’ την υφή τους
Τις ακριβές πνοές τους

Οι ήχοι μοναχά των φλοίσβων
Που απάγκιο βρήκαν στους κοχλίες
Γειτονεμένοι με της θάλασσας τις γεύσεις

Που ακόμα μες στο στόμα
Φουσκώνοντας ακόμα
Να πιάνομαι να γλιτώνω
Πιάνομαι να γλιτώ
Πιάνομαι να

Απ’ τους πνιγμούς που με βρίσκουν.

Όλα δηλωμένα

Όλα δηλωμένα εισοδήματα και οιδήματα
Χρειώδη και πυώδη

Δεν δήλωσα αισθήματα
Αόρατος ο κωδικός
Επί συναπτά δηλωτέα ανταμώματα
Πώς ήμουν και πώς έγινα
Πώς τύπωσα τον άλλον
Σε κάλπικο αντίκρισμα

Φιλίες μίση διατυπώσεις
Δεν τα δήλωσα
Αφέθηκα λανθάνων
Δήλωσα τα μετρήσιμα
Τα αυξητικά του σήμερα
Τα άλλα τα ανεκτίμητα
Τα στάσιμα του εγγύς
ακίνητα όπως ήταν
αδήλωτα αμανάτι στην κρίση των ανθρώπων

Ποιος ξέρει ίσως κάποτε
Δεόμενα απ’ τους μέλλοντες
Εκτιμητές των πάντων
Λάβουν χάρη κι αφεθούν
Πλήρως αφορολόγητα.