Δυϊκός αριθμός

I
Οθόνες αφής

Είμαι ή πληκτρολογούμαι;

II
Μηχανές αναζήτησης

( Δυοῖν )

Εγώ σ’ εμένα

και τα πολλαπλάσια μου σ’ αυτές.

III

Fb

(Ἑκάτερος)

Μπαίνεις να με βρεις,

πλήκτρο το πλήκτρο.
Είμαι πάντα εκεί
και σε περιμένω, μα
αντί να ’χω μπει εγώ,
έχω βάλει εμένα:

Απλώνεις το χέρι
και μ’ ένα κάποιο like,
βάζεις το δάχτυλο
εις τον τύπον των ήλων
κι αγγίζεις εμένα,

νομίζοντας πως είμαι εγώ.

III

FB

(Εκάτερος)

Μπαίνεις να με βρεις,

πλήκτρο το πλήκτρο.
Είμαι πάντα εκεί
και σε περιμένω, μα
αντί να ’χω μπει εγώ,
έχω βάλει εμένα:

Απλώνεις το χέρι
και μ’ ένα κάποιο like,
βάζεις το δάχτυλο
εις τον τύπον των ήλων
κι αγγίζεις εμένα,

νομίζοντας πως είμαι εγώ. πιστεύοντας