Κοίτη

Εάν ποτέ φθάσεις κοντά στου ποταμού την κοίτη
και νιώσεις επικίνδυνη την αντιπέρα όχθη,
με όλες τις συνέπειες, με όλους τους κινδύνους –
τους νόμους των Συγκλητικών, τον ύπατο Πομπήιο
ποτέ σου μην καταδεχτείς, σε τέτοια μην ενδώσεις.
Πάντοτε ευθύς κι ειλικρινής κι όχι συμβιβασμένος,
βάδισε με χαμόγελο την όχθη την μεγάλη κι ως ύστατο
προοίμιο κραύγασε την φωνή σου πως διέσχισες
το ποταμό κι επέλεξες το άγνωστο χωρίς επιστροφή.

Αιδηψό

Άωτος παραμένει ο φλοίσβος και νέος
στρωτός ποταμός ανοίγει στο πλάι του.

Ωστόσο, ακόμα να βρούμε το είδωλο –

Ένα γαλάζιο παιδί δεν είναι ουρανός,
όπως δεν έχει μια ώχρα σκιά η θάλασσα·

τα μάτια που κοίταξα στην Αιδηψό,
γίνανε πέτρες βαριές και με χτυπάνε.