Το φυτώριο

Στόλισε Έαρ μου αυτό το κάτεργο
μύρια λουλούδια χώσε
έτσι όπως ξεκουμπίζονταν
στο Έρ-γον οι γόν-οι του έρ-ωτος
από τους επίγειους Δεσμώτες,
πικράθηκε η άνοιξη στο στρώμα των ανθέων

Και
το φως
ήταν η αντανάκλαση πυρός
των ζωικών
φλεβικών μόχθων,
εκείνη που φούντωνε το φυτώριο.
Από εδώ κερνάς τον αρχοντικό σου δαίμονα
που πάντα στην εποχή του τρώει και πίνει.

Όχι. Δεν ήταν ήλιος.