Πλοίο-φάντασμα

Καράβι πεθαμένο.
Σκιά νερού θαλασσινού –
σκαρί νεκρό, πολλά χαμένο.
Το πλέει το κύμα δίχως ρότα.
Χτυπούνε κι οι αιώνες τα ίσαλά του.
Δεν έχει στίγμα μήτε φώτα.
Πάει του κάκου, του Κακού
κι ανήκει του Θανάτου.

Εξαίρεση

Θάνατε,
κι αν υπήρχε έστω μία σαν εξαίρεση ελπίς,
–για να ισχύσει ο κανών σου–
μας τη στέρησε αυτήν,
άπαξ και διά παντώς,
ο εξ Ανατολής
έσχατος θεός –
αυτός ο Ναζωραίος· αυτός
ο αναστηθείς.