Το «Ποιείν», θα είναι και πάλι μαζί σας, ανανεωμένο σε εμφάνιση και δυναμικό τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018